Psihoterapija i psihološko savetovanje

Psihoterapija je jedinstvena potraga za rešenjima koja se kriju u nama...

Psihoterapija i savetovanje: na čemu možemo raditi i šta možemo postići

 • Prevazilaženje strahova, nedostatka smisla, uklanjanje zabrinutosti, anksioznosti, paničnih napada, neraspoloženja, depresije…
 • Podrška kroz prolaženje i prevazilaženje životnih kriza i teških životnih događaja kao što su:  raskid, razvod, smrt bliskih osoba, gubitak i promena posla, preseljenje u drugu zemlju, grad…
 • Rad na raznim temama kao što su: nesigurnost, samokritičnost, manjak motivacije, planovi za budućnost, (čime želim da se bavim), problem sa pronalaženjem partnera i ostankom u vezi (npr. zašto mi veze kratko traju ?), problem sa vezivanjem i bliskošću, strah od roditeljstva, osamostaljivanja, života sa partnerom, ulaska u brak, problemi sa učenjem i prokrastinacijom, problemi sa besom…
 • Unapređenje komunikacije sa porodicom, na poslu, sa prijateljima, sa supružnikom/partnerom, sa detetom, sa okolinom…
 • Bolje razumevanje i prepoznavanje svojih i tuđih potreba, emocija, ponašanja…
 • Postizanje mnogih drugih ciljeva koji će pomoći da se dobro osećate u sopstvenoj koži.

Opšte informacije o seansama

 • Seansa traje 50 minuta. Svaka se sledeća zakazuje na kraju tekuće ili po dogovoru naknadno telefonom. Najčešća praksa je da se na terapiju dolazi jednom nedeljno, dok po potrebi to može biti i češće u zavisnosti od dogovora sa terapeutom. Dužina trajanja kompletne terapije je individualna stvar i različita je za svakog klijenta. 
 • Na prvih par seansi se upoznajete sa terapeutom, dogovarate na čemu želite raditi i dobijate informacije kako terapijski proces izgleda, šta on jeste, a šta nije. Dogovaraju se uslovi pod kojima se radi (trajanje , plaćanje, pravljenje pauze, otkazivanje i sl.)  i utvrđuju eventualno neka posebna pravila.
 • Na terapiji vas niko ne primorava da pričate o stvarima o kojima ne želite da pričate. Temu i tempo birate sami, ali je važno da razumete da se na seansama ne može raditi na stvarima koje ne unosite u proces. Terapeuti koriste razne tehnike, ali čitanje misli nije jedna od njih  🙂  Zato je važno biti aktivan i shvatiti da je terapija saradnja i da je terapeut stručnjak za terapiju, ali je klijent stručnjak za sopstveni život.
 • Na terapiju nije dozvoljeno dolaziti pod uticajem alkohola ili narkotika i ne toleriše se fizičko nasilje.
 • Psihoterapeut ne sme otkriti sadržaj terapije i poverljive informacije koje mu otkrije klijent (osim ako proceni da postoji ozbiljan rizik od toga da  klijent naudi sebi ili drugome).
 • Svako snimanje bez saglasnosti i klijenta i terapeuta je zabranjeno. 

Razlika izmedju psihologa, psihoterapeuta i psihijatra

Psihoterapeuti su, najčešće mislimo, valjda svi psihijatri i psiholozi. Njih viđamo u filmovima i serijama, znamo da na zapadu svi idu na neke psihoterapije…

Iskustvo sa psihoterapijom (YT Video)

Play Video
*01:25 Zašto i kada krenuti *02:57 Prihvatite pomoć *04:03 Pronađite pravu osobu za vas *05:03 Imajte poverenja i budite otvoreni *06:12 Šta je moj problem? *07:39 Koliko često i koliko dugo ići *10:37 Šta će reći okolina? *13:00 Zamka u koju sam upala *15:46 Cena
Sofija
(preuzeto sa YouTube-a)

Zakažite razgovor sa terapeutom