Kontakt

  • +381 64 23 58 970
  • pitajtepsihoterapeuta@gmail.com
  • Pariske komune , Novi Beograd

Društvene mreže

Zakažite termin za:

  • Individualnu psihoterapiju  i psihološko savetovanje
  • Online terapiju i savetovanje (Skype, Viber, FaceTime)
  • Bračnu (partnerska) terapiju
  • Konsultaciju
  • Grupu za mlade
  • Rad na poboljšanju komunikacije (porodično savetovanje)
  • Rad na poboljšanju komunkacije (u poslovnom okruženju)